Hoạt động trải nghiệm làm cây đào, cây mai trang trí ngày Tết của các bé 4 tuổi