• Bùi Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983851146
  • Email:
   loithuylien3@thaithuy.edu.vn
 • Đặng Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   nguyetthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0355321889
  • Email:
   huyenthuybinh3@thaithuy.edu.vn